Koblingen mellem mennesker og robotter smelter mere og mere sammen. Dette ses tydeligt i moderne produktionsmiljøer, hvor robotter i stigende grad indtager nye roller for at assistere de ansatte i deres opgaver, men også for at løfte opgaven fra den ansatte og på den måde flytte mennesket mere ud af selve produktionsmiljøet. Med den seneste udvikling i robotteknologi åbnes der op for nye muligheder for agil produktion, bedre arbejdsmiljø og sikkerhed, og økonomisk vækst for små og mellemstore produktionsvirksomer.