NCR

The National Centre of Robotics is an association established under the patronage of the Faculty of electrical engineering and information technology, Slovak technical university in Bratislava. The establishment of the National Centre of Robotics had several reasons – research, support, and...Read more

TUKE/Technical University of Kosice

Technická univerzita v Košiciach je už tradične centrom rozvoja a iniciátorom inovácií v oblasti robotiky. Už začiatkom 70-tych rokov minulého storočia bol na Strojníckej fakulte pod vedením prof. Budu realizovaný vlastný vývoj robota HYMR 50 a intenzívne sa rozvíjala spolupráca s priemyslom pri...Read more